Afspil video

Se en videointroduktion til ICURA

Teknologien

ICURA udvikler velfærdsteknologiske løsninger

Målet er, at vore platforme:

Vores produkter er brugervenlige og fungerer på tværs af platforme. Produkterne deler et fælles teknologisk fundament og kan derfor kombineres, så den samlede løsning passer præcis til den sammenhæng, som I ønsker at benytte dem i.

Den samlede ICURA platform består af en række moduler, som tilsammen og hver for sig fungerer som bindeled mellem en behandler og en patient.

Fordele med ICURA

Målrettet behandling til den enkelte patient

ICURA trainer

Sensorbaseret teknologi til de træningsspecifikke behandlingsforløb, hvor kravet er kvantitet og kvalitet i træningen.

+ Læs mere

ICURA activity

Sensorbaseret teknologi til behandlingsforløb, hvor nøgleordene er fysisk aktivitet og simple funktionstests og øvelser.

+ Læs mere

ICURA u-cam

Kamerabaseret teknologi til behandlingsforløb for f.eks. KOL-patienter og fysisk svækkede borgere.

+ Læs mere

ICURA er udviklet i samarbejde med danske kommuner og sygehuse og er blevet testet intensivt i samarbejde med behandlere og klinikere.

ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

ICURA ApS arbejder med digitale velfærdsløsninger. Vores team består af ingeniører, interaktionsdesignere, forretningsudviklere og grafikere.

Feedback

"Positivt - hele vejen igennem. Du har ingen transport, du kan gøre det, når du vil, og du føler dig forpligtet." Doris Nyrup — Knæpatient
"Det gav et indspark og en motivation til at gøre det rigtigt og virkelig træne hver dag." Mogens Høiby — Hoftepatient
"Det, at man kunne træne hjemmefra, synes jeg var helt genialt." Charlotte Krebs — Hoftepatient
"ICURA giver i højere grad ansvaret over til borgeren og det er min erfaring, at man får trænet mere." Inge Bohn Bidstrup — Fysioterapeut
"Vi har helt klart et bedre billede af hvordan de træner derhjemme, hvor meget og hvordan de gør det." Rasmus Schierbeck — Fysioterapeut
"Det har været rigtig godt at de kan redigere i ens øvelser - individuelt, så det passer til én fuldstændigt." Peter Friis — Knæpatient
Kvinde som laver øvelser med ICURA trainer

Fremtidens hjemmetræning er mobil, fleksibel og motiverende

ICURA trainer er en interaktiv, fjernmonitoreret træningsplatform, der nemt indpasses i dagligdagen.

ICURA trainer består af bevægelsessensorer, som kan registrere og analysere kvantitet og kvalitet i træningen og en mobilapplikation, som vejleder patienten og giver visuel respons.

ICURA trainer kan bruges af patienter, som står overfor at skulle i gang med behandlingsforløb hvor der er fokus på kvalitet i hjemmetræningen. Det kan f.eks. være genoptræning af specifikke kropsdele eller vedligeholdende træning med særlige øvelser.

ICURA er udviklet i fællesskab med terapeuter og patienter. ICURA trainer platformen kan skræddersyes med forskellige moduler efter behov.

Patientikon

Til patienten

ICURA trainer smartphone og sensor

Brugervenlig og intuitiv

Med ICURA kan patienter træne på egen hånd uafhængigt af tid og sted. Øvelser og træningsresultater visualiseres på den medfølgende mobiltelefon, så patienten selv kan følge med i egen udvikling såvel som det samlede træningsprogram.

Sensortræning

Træning med bevægelsessensorer med lydlig og visuel feedback.

Træningskalender

Individuelt tilpasset træningsprogram med kalenderfunktion.

Gang

Telefonens GPS måler patientens gåture.

Videnbank

Information om operationen samt diverse praktiske spørgsmål.

Opslagstavle og chat

Chat med andre patienter og med behandleren.

Statistik

Patienten kan følge udviklingen i egen træning.

Simpel navigation Personligt træningsprogram Træningsskærm
behandlerikon

Til behandleren

ICURA trainer web-administration

Overblik og faglighed

Med ICURA manager kan behandleren let og hurtigt overvåge sine patienters træningsresultater. Kvantitet og kvalitet er visualiseret i en letforståelig brugergrænseflade, hvor behandleren også kan sammensætte træningsprogrammer, ændre sværhedsgrader og udskifte enkelte øvelser.

ICURA manager sikrer at hjemmetræningen så vidt muligt udføres i overensstemmelse med behandlerens ønske. Er træningen mangelfuld eller forkert udført har behandleren mulighed for hurtigt at se hvilken øvelser og hvilke elementer af øvelserne der skal rettes op på. Behandleren kan ligeledes ændre i patientens træningsprogram efter behov.

Øvelsesbank

Indeholder en række øvelser. Disse øvelser kan tilpasses.

Træningskalender

Patientens personlige træningskalender sammensættes af terapueten.

Skabeloner

Træningsskabeloner sparer tid, når der skal oprettes en ny patient. Skabelonerne kan tilpasses.

Træningsresultater

Grafisk overblik over kvantitative og kvalitative træningsresultater.

Beskedsystem

Behandleren kan modtage og skrive beskeder til patienter.

Nye øvelser

ICURA platformen gør det let for behandlere at udvikle nye øvelser i fælleskab med ICURA teamet.

Kommunikation mellem patient og behandler

Illustration af hvordan ICURA trainer kommunikerer mellem patient og behandler

Al data overføres automatisk mellem patient og behandler. Data krypteres i overensstemmelse med gældende datalovgivning. Der sendes ingen personfølsomme data mellem de forskellige ICURA enheder.

Kvinde med ICURA activity

Motivation og selvhjulpenhed

Med ICURA activity er det muligt at måle en patients aktivitetsniveau. Gennem en letforståelig brugergrænseflade opfordres patienten til at være mere fysisk aktiv og til at gennemføre en række simple øvelser. Aktivitetsniveau og træningsresultater visualiseres på den mobile enhed, så patienten selv kan følge med i sin personlige udvikling samt det samlede behandlings- og træningsforløb.

Med ICURA manager kan behandleren let og hurtigt evaluere sine patienters aktivitetsniveau og træningsresultater online. Patientens data visualiseres i en letforståelig brugergrænseflade, hvor behandleren også kan sammensætte aktivitetsprogrammer samt ændre i igangværende forløb efter behov.

ICURA activity platformen kan skræddersyes med forskellige moduler efter behov.

Brugervenlig mobilapplikation

En simpel mobilapplikation vejleder og motiverer patienten.

Individuelt program

Behandleren konfigurerer aktivitetsprogram til den enkelte patient på den enkelte mobilenhed.

Skridttælling og gang

Mobilapplikationen måler antal skridt samt tilbagelagt afstand og tid.

Beskedsystem

Behandler og patient kan skrive til hinanden med det indbyggede beskedsystem.

Funktionstests

Patienter kan løbende teste sig selv med indbyggede funktionsstests.

Videnbank

Mobilapplikationen indeholder en videnbank med information og tips til patienten.

Oversigtsskærm & funktionstest

Motivation og selvhjulpenhed

ICURA u-cam er en interaktiv træningsplatform, der muliggør motiverende og monitoreret hjemmetræning.

Træning med ICURA u-cam finder sted på patientens egen computer eller tablet og derfor indpasses træning let i dagligdagen, uafhængig af tid og sted.

ICURA u-cam applikationen installeres og opsættes af patienten selv. Programmet kræver minimal ydeeve, hvilket gør det let at anvende på både nye og ældre platforme.

ICURA-ucam er baseret på kamerateknologi, der måler patientens bevægelser. Visuel tilbagemelding til behandleren sikrer gennemsigtige behandlingsforløb. Løbende visuel og auditiv feedback vejleder patienten i udførelen af øvelserne.

Brugervenlig softwareapplikation

En simpel mobilapplikation vejleder og motiverer patienten.

Individuelt program

Behandleren konfigurerer træningsprogram til den enkelte patient online.

Kameratracking

Det indbyggede kamera, som de fleste computer og tablets er udstyret med, registrerer brugerens bevægelser.

Beskedsystem

Behandler og patient kan skrive til hinanden med det indbyggede beskedsystem.

Statistik

Patienten kan følge udviklingen i egen træning.

Videnbank

Information om sygdomsforløb samt svar på diverse praktiske spørgsmål.

Om ICURA

ICURA teknologien er udviklet i samarbejde med flere danske kommuner og er blevet testet intensivt i samarbejde med både behandlere og klinikere.

ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

ICURA ApS arbejder med digitale velfærdsløsninger. Vores hold består af ingeniører, interaktionsdesignere, softwareudviklere og grafikere. Vi har mange års med at arbejde med digitale applikationer og har med tiden gjort det til vores speciale at udvikle produkter og services, der bygger på forbindelsen mellem den fysiske og den digitale virkelighed.

Jakob Mandøe Nielsen Adm. direktør
Lars Jessen Udviklingschef
Jesper Harding Projektleder
Daniel Høier Øhrgaard Ingeniør
Jerker Hammarberg Ingeniør
Steffen Winther Interaktionsdesigner
Sofia Tillitz Roth Sundhedsfaglig konsulent
Fanny Giordano Servicedesigner

Referencer og samarbejdspartnere

ICURA er udviklet og afprøvet i samarbejde med danske kommuner og vidensinstitutioner. Forud for den igangværende drift, er løsningen blevet modnet og testet i dialog med både fysio- og ergoterapeuter samt forskellige klinikere. Flere end hundrede personer har deltaget i forskellige tests, ligesom løsningen desuden har gennemgået både instrumentelle og manuelle forsøg med positive resultater.

Kontakt

Hvis din kommune eller arbejdsplads er interesseret i at implementere ICURA i jeres organisation, skal I blot kontakte ICURA ApS for at aftale et uforpligtende møde.
Ved det første møde demonstrerer vi gerne vores teknologi, ligesom vi gerne hjælper med at identificere, på hvilken måde ICURA kan være til glæde for netop jeres kommune eller arbejdsplads.

Skriv til mail@icura.dk eller ring på +45 30630793