Helhedsorienteret træningsredskab

Vi ved, at sundhed og et vellykket behandlingsforløb handler om meget mere end træning. Det handler også om fysisk aktivitet, selvhjulpenhed og trivsel.

Icura er det seriøse valg, der kommer hele vejen rundt om behandlingsforløbet – set både fra borgerens og terapeutens perspektiv.

Icura er et helhedsorienteret træningsredskab med fokus på:

Play

Helhedsorienteret træning

Icura har fokus på alle aspekter af genoptræning og rehabilitering.

Play

Helhedsorienteret træning

Icura har fokus på alle aspekter af genoptræning og rehabilitering.

Play

Helhedsorienteret træning

Icura har fokus på alle aspekter af genoptræning og rehabilitering.

Hele vejen rundt om behandlingsforløbet

Icura activity sensor

Øget kvalitet og compliance i træning

Icura motiverer og hjælper brugeren med at gennemføre træningsprogrammet ud fra behandlerens instruktion. Icura måler og analyserer træningen og sender data til behandleren. Icura gør det nemt at vurdere hjemmetræningens kvalitet og kvantitet. Det styrker dialogen mellembruger og behandler.

 • praksisnær og direkte feedback på video og lyd
 • træning med en til tre sensorer efter behov
 • øvelseskatalog med flere end 140 øvelser
 • sensorbaseret måling af fx ledbevægelighed, bevægeudslag, holdetid, indirekte vægtbæring, acceleration, stabilitet, bækkentilt og neuromuskulær kontrol

Træning på egen hånd er afgørende i genoptræningsforløb.

Icura activity sensor

Motivation til mere aktivitet

Med Icura kan brugerne træne, når og hvor det passer dem. 87% af Icuras brugere fortæller, at de bliver ekstra motiveret til at træne og til øget aktivitet, når behandleren følger deres udvikling.

 • måling af fysiske aktiviteter som bevægelse, trappegang, cykling m.v.
 • tydelig energiforvaltning time for time
 • træning med en til tre sensorer efter behov
 • evaluering af aktivitetsniveau og generel fysiskformåen

Med Icura kan brugerne hele tiden følge deres egen udvikling. Det motiverer til mere aktivitet.

Icura activity sensor

Fokus på selvhjulpenhed og trivsel

Icura skaber fokus på brugerens egne mål for dagligdags aktiviteter. Modulet ’Dagligdags aktiviteter’ rummer gøremål, som er vigtige for brugerens selvhjulpenhed. Spørgeskemaer giver behandleren yderligere indsigt i disse. Det letter effektdokumentationen.

 • brugervenlig og overskuelig app
 • løbende egenvurdering af mestring af daglige aktiviteter
 • mulighed for at tage noter til eget brug eller til dialog med behandleren
 • mulig synkronisering med det indbyggede spørgeskema PSFS
  (Patient Specifik Funktionel Skala)

Evnen til at overskue og håndtere daglige gøremål i hjemmet er fundamentet for et selvhjulpent og værdigt liv.

Dokumentation og opfølgning

Icura gør det nemt at identificere de brugere, der har behov for mest opmærksomhed, og de brugere, der klarer sig godt og blot skal have anerkendelse og flere udfordringer. Behandlerens viden om brugerens forløb er grundlaget for en god dialog og løbende evaluering. Behandleren får et klart og overskueligt helhedsbillede af brugerens udvikling i Icura Web.

 • compliance baseret på udført træning og fysisk aktivitet
 • validerede spørgeskemaer direkte til bruger (fx PSFS)
 • sensorbaseret funktionstest (RSS) direkte til bruger
 • individuel tilpasning af program, herunder træningsøvelser, aktiviteter, gøremål m.v.
 • tidlig opsporing og forebyggelse ved hjælp af screening af aktiviteter, compliance og tests baseret på sensormålinger og selvrapportering

Behandlere kan trække statistik og dokumentation på tværs af målgrupper, alder, køn, henvisningsårsager m.v. Det giver kommunen et solidt grundlag for evaluering af behandlingsforløbet og planlægning af fremadrettede indsatser.

Fastholdelse efter forløb

Med Icura erfarer brugeren på egen krop, at træning og fysisk aktivitet er grundsten i et virksomt liv i trivsel – både under og efter et genoptræningsforløb. 

Brugeren kan gratis træne videre med Icura efter endt forløb i det offentlige. Øvelsesprogrammet er det samme, som den tilknyttede behandler lagde i det kommunale forløb. 

Fortsat træning og aktivitet med Icura er et gedigent udgangspunkt for fastholdelse af de gode, daglige vaner, som brugeren har opnået. Icura er startskuddet til ændret livsstil og øget fokus på krop og sundhed. 

Hvis brugeren fortsat ønsker at registrere fysisk aktivitet og øvelser, er det muligt at købe sensorer hos Icura.

Play

Svend trænede med Icura efter sit kræftforløb

Se videoen om Svend træning og samarbejde med sin fysioterapeut

Play

Svend trænede med Icura efter sit kræftforløb

Se videoen om Svend træning og samarbejde med sin fysioterapeut

Play

Svend trænede med Icura efter sit kræftforløb

Se videoen om Svend træning og samarbejde med sin fysioterapeut

Hvad siger vores kunder?

"Vi har erfaring for, at Icura kan være med til at øge borgernes motivation for træning, da de er glade for den feedback, Icura giver dem via telefonen. De motiveres også af, at fysioterapeuten kan følge dem, når de træner derhjemme. Borgerne er glade for ikke at skulle ind i Sundhedshuset så ofte – ikke mindst i en tid, hvor der fortsat er COVID-19-smitte."

Trine Knudsen

Udviklingsterapeut, Fredericia Kommune

"Jeg oplever, at et Icura-forløb har lige så god effekt som et traditionelt, hvis ikke bedre, fordi borgerne vil bibeholde deres træning derhjemme. Det er et rigtig godt tilbud til dem. De får en fornemmelse af, hvad der skal til. Og hvad de skal holde fast i efterfølgende. De er så motiverede, fordi de har set en effekt. Jeg har ikke haft en afslutning, hvor de ikke har været glade for Icura – trods eventuel skepsis i starten. De vil næsten ikke slippe det."

Louise Rommel Nielsen

Fysioterapeut, Næstved Kommune

Jeg er blevet meget overrasket over nogle borgere, som jeg ikke lige troede var oplagte til Icura, men som er endt med at blive meget glade for det og har haft rigtig gode forløb. Det motiverer dem mest, at der er data på det, de formår at lave. De kan se dage hvor de laver meget og dage hvor de laver lidt. Det er håndgribeligt og nemt at se på oversigten.

Kasper Nielsen

Fysioterapeut, Aabenraa Kommune

"Systemet giver overblik over dagens aktiviteter og motiverer mig til at være mere fysisk aktiv. Det er nemt at anvende og giver anledning til en god snak med min terapeut over telefonen."

Flemming Møller

Icura-bruger, Fredensborg

"Jeg har brugt Icura i cirka tre måneder – hver dag. Der gik sport i at se, hvor meget jeg gik på en dag. Jeg skulle gerne se, om jeg ikke kunne gå bare ti skridt mere hver dag. Det blev vist på sådan en god måde. Systemet er så enkelt opbygget. Det fortæller dig, hvad du skal gøre, hvornår du skal gøre det, og hvor meget du skal gøre det. Jeg er virkelig nået langt. Nogle ting tager længere tid, men jeg kan stort set det samme som før."

Svend Laue Knudsen

Icura-bruger, Fredericia

"Jeg var meget træt og havde behov for motivation til at genoptage en aktiv hverdag. Uden Icura havde jeg ikke selvdisciplin til at komme ud og gå tur. Selv i regnvejr fik Icura motiveret mig til at komme afsted! Jeg er normalt ret fummelfingret, men teknologien er ikke vanskelig og jeg har faktisk sørget for at min kæreste også skal bruge systemet, nu da hun har været syg og skal i gang med at genoptræne."

Jens Christian Skovgaard

Icura-bruger, Aabenraa

"Borgerne skal være aktive, når de ikke er til træning. Det fysiske fremmøde er det mindst vigtige. Det vigtigste er, hvad du laver resten af tiden. Du skal være aktiv. Hvordan hjælper vi dem bedst? Der er Icura dukket op som en mulighed. Jeg går efter, at folk er aktive, når de ikke er her – gerne så aktive, at de fører det videre efter forløbet hos os. Så de får indøvet nogle gode vaner, der bliver naturlige i deres hverdag."

Else Hansen

Leder af genoptræningscentret i Næstved Kommune

"Med Icura har vi oplevet høj patienttilfredshed, og vi har oplevet den samme træningseffekt som i traditionelle genoptræningsforløb. Derudover har vi set et ressourcebesparende potentiale i forhold til kørsel, i og med at patienterne ikke skal så ofte ind til genoptræningscentrene."

Trine Gisselmann Andersen

Souschef, Gentofte Kommune

"Icura er et virkelig godt praksiseksempel på, at borger og terapeut forholder sig løbende til de data, som systemet opsamler, og de handler på baggrund heraf."

Benedicte Fenger

Leder, Fredensborg Kommune

Vil du vide mere om Icura?

Ring på 28 68 98 00

Hør mere om Icuras services og priser

Hør mere om Icuras muligheder til dit behov.
Vi kontakter dig snarest muligt.

For at kunne give dig det ønskede indhold er vi nødt til at gemme og håndtere dine personlige oplysninger. Se vores fortrolighedspolitik for yderligere information.

Tak! Vi har modtaget dit ønske. Du hører snarest fra os.
Noget gik galt under indsendelse af formularen. Prøv igen.