Digital genoptræning som giver overskud

Icura er et sundhedspædagogisk, digitalt understøttet redskab til forbedret genoptræning efter en stribe problematikker og diagnoser.
Icura vejleder og følger borgerens træning og aktivitet og sender data til behandleren. Det giver enestående forudsætninger for justering af træningsprogrammet og den løbende dialog med borgeren.

Udviklet i samarbejde med fysioterapeuter
Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner ønskede i 2010 at finde en permanent løsning på den stadige stigning i ressourcekrævende behandlingsforløb.

Man vidste, at vedholdende hjemmetræning er grundlaget for succesfuld rehabilitering og genoptræning og for at mindske risikoen for tilbagefald.

Med fokus på træningsøvelser og klar formidling til borgerne udviklede kommunernes terapeuter og Icuras ingeniører et program, som måler og analyserer hjemmetræningen med kropsbårne sensorer. Teknologien var inspireret af bevægelsesfølsomme spillekonsoller som Nintendo Wii.

Løsningen blev Icura, som styrker og motiverer brugernes hjemmetræning og reducerer fysisk fremmøde til træning. Icuras sensorbaserede data gav terapeuterne konkret viden om brugerens træning, og brugeren kunne selv følge sin udvikling.

Samme effekt som traditionelt forløb
Resultatet var lovende. Projektet og Icura blev positivt evalueret af KL og Digitaliseringsstyrelsen i Evaluering af Digitalt Understøttet Genoptræning.

Icura blev en del af grundlaget for Sundheds- og Ældreministeriets Strategi for Digital Sundhed 2018-22 som et stærkt eksempel på digitalt understøttet genoptræning.

Evalueringen påpegede om Icura:

  • større medansvar for genoptræning og behandlingsforløb
  • mulighed for yderligere reduktion end 50 % i fysisk fremmøde
  • mulighed for nye og mere fleksible træningsforløb
  • mulighed for store økonomiske gevinster

Et randomiseret klinisk studie viste, at Icura-træning havde samme effekt som et konventionelt forløb – endda med 50 % reduktion i fremmøde til fysisk træning. Flere end 300 borgere deltog i projektet.

Flere diagnosegrupper og fortsat udvikling
Efter projektet med de fire kommuner, stod det klart, at Icuras muligheder rakte langt ud over det oprindelige projekt, så Icura i dag dækker adskillige genoptræningsbehov.

Vi er løbende i dialog med kommunerne om borgernes tilfredshed, produkternes brug og fremtidige udviklingsmuligheder.

Icura er foreløbig implementeret som fast genoptræningstilbud i 30 kommuner og regioner i Danmark og Sverige, heriblandt naturligvis de fire kommuner fra det oprindelige projekt.

Icura ApS
Njalsgade 25b, 1.
2300 København S

Find os på Google Maps

support@icura.dk
28 68 98 00

CVR: 35 23 77 04

Medarbejdere

Icura medarbejder

Jakob Mandøe

Adm. direktør
og partner

Icura medarbejder

Lars Jessen

Udviklingschef
og partner

Icura medarbejder

Sofia Roth

Sundhedsfaglig konsulent og fysioterapeut

Icura medarbejder

Kristian Lassen

Sundhedsfaglig konsulent og fysioterapeut

Icura medarbejder

Kristian Spencer

App-udvikler

Icura medarbejder

Mette Drews

Teknisk support

Icura medarbejder

Filip Granlie

Kommunikationsansvarlig

Icura medarbejder

Jan Rasmussen

Konsulent

Dokumentation

Icura er CE-mærket og registreret som medicinsk udstyr ved Lægemiddelstyrelsen.

Rapporter og evalueringer

Evalueringsrapport for Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning (4K-samarbejde)

Evaluering af genoptræningsforløb med Icura Trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner)

Evaluering af projekt "Digital rehabilitering"

Erfaringer fra klinisk arbejde med Icura til patienter med hoftealloplastik ved Tiohundras genoptræningsafsnit (Norrtälje kommun og Region Stockholm, Sverige)

Evaluering af digitalt understøttet genoptræning Icura

Evaluering af digitalt understøttet genoptræning med Icura Activity til geriatriske borgere i Roskilde og Fredericia Kommune

Digital genoptræning sparer kørepenge og behandlertid

Case-studie fra CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation

Measuring gait patterns using wearable inertial sensors in a population of knee arthroplasty patients participating in a double-blinded randomized controlled trial, mUKA vs. TKA.

Master Thesis Julius Tetens Hald, BSc a. Supervisors: Jacob Fyhring Mortensen, MD a Anders Odgaard, MD, DMSc, FRCS a a Department of Orthopedic Surgery, Copenhagen University Hospital Herlev-Gentofte, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, Denmark.

Trænings App (Evaluering, Mini Medicinsk TeknologiVurdering, Region Sjælland, 2015)

Evalueringsrapport for Slagelse Kommune, Slagelse Sygehus og Icuras samarbejdsprojekt ”Trænings App - Sammenhængende patientforløb med velfærdsteknologi på tværs af sektorerne”.

Technological Assisted Rehabilitation Following Total Knee Joint Replacement -A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial

Master Thesis in Physiotherapy Høgni Hammershaimb Andersen. Supervisor: Carsten Juhl. Date of submission 01.06.2017. University of Southern Denmark

Effectiveness of technology assisted exercise compared to usual care in total hip atrhroplastry (Carstel Juhl et al)

Abstract-præsentation på OARSI 2016 Congress (Ostearthritis Research Society International)

Effectiveness of technology assisted exercise compared to usual care in total knee atrhroplastry (Carstel Juhl et.al)

Abstract-præsentation på OARSI 2016 Congress (Ostearthritis Research Society International)

Effektevaluering af Digitalt Understøttet Genoptræning 2016 (PA Consult)

Effektevaluering af potentialet for digitalt understøttet genoptræning i Danmark på baggrund af markedsanalyse, business case-beregning, kliniske erfaringer og teknisk analyse.

Strategi for digital sundhed 2018-2022 (Regeringen, Danske Regioner og KL)

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følger økonomiaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Borgeren som aktiv partner (indsatsområde 1).

White Paper fra Healthcare Denmark

This white paper presents the Danish approach to a coherent elderly care and includes a broad range of innovative assisted living technologies and solutions that help to improve quality of life for elderly citizens, and at the same time support healthcare professionals (Icura case p.21).

Evaluering af Icura Activity (4K samarbejdet)

Evalueringsrapport for Icura Activity som en del af træningsindsatsen til den geriatriske borger i kommunerne Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Feasibility of early digital health rehabilitation after cardiac surgery in the elderly: a qualitative study

Article by Toft et al, BMC Health Services Research, 2024

Tv- og videoindslag

TV2 Nyhederne 12. oktober 2016

Kerteminde Kommune anvender Icura til genoptræning for at nedbringe ventetiden og give borgerne mulighed for at træne hver eneste dag.

Digital genoptræning med Icura i Frederikssund Kommune

Frederiksund Kommunes fysioterapeuter anvender Icura til genoptræning af borgere med knæ- og hoftealloplastik.

Mobil interaktiv genoptræning i Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner

Borgerne i de 4 kommuner genoptræner med Icura efter en knæ- og hoftealloplastik.

Specialkonsulent Berit Rask fortæller om innovation i Gentofte kommune

Hør mere om hvordan Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner samarbejder om innovation af velfærdsteknologi.

Træning med sensor til sammenhængende patientforløb, Region Sjælland

Videoen beskriver et OPI-samarbejde mellem Region Sjælland og Icura med formålet at skabe et mere sammenhængende patientforløb fra region til kommunal genoptræning.

Artikler

Norrtälje digitaliserar rehabiliteringen – ”Enorma vinster”

Selskabet Tiohundra bruger Icura til artrosepatienter. Artikel i Dagens Samhalle, 6. april 2022

Når træningen skal passe til hverdagen

Klumme i Krop og Fysik af fysioterapeut hos Center for Omsorg og Rehabilitering i Københavns Kommune Peter Rousing Oberländer, 2018

Digital genoptræning

Borgere og fysioterapeuter i Gladsaxe Kommune anvender Icura i genoptræningsforløb. Fagbladet Fysioterapeuten nr. 2, 2018

Teknologien er en effektiv hjælper

Fire kommuner har været med til at udvikle og teste Icura i et RCT-studie. Fagbladet Fysioterapeuten nr. 2, 2016

Framgång för danskt digitalt hjälpmedel

Fysioterapeuter i Danmark har været med til at udvikle og implementere nye digitale træningsløsninger. Artikel fra det svenske fagblad Fysioterapi 13. februar 2018

Smartphone hjælper med genoptræning

Icura anvendes til at tilbyde en mere effektiv og fleksibel træning til borgere i Rudersdal Kommune. Frederiksborg Amts Avis, november 2015

Smartphonen giver lettere genoptræning

Icura anvendes i Køge Kommune til at højne fleksibiliteten i sundhedsindsatser uden at gå på kompromis med kvalitet og værdighed. Sn.dk 2017

ICURA activity fremmer motivationen

En borger i Aabenraa Kommune fortæller, hvordan Icura var med til at motivere ham til at opnå sine mål. Aabenraa Kommunes ældremagasin Ruden, december 2019 (side 15)