Icura giver overskud til borgere og behandlere

Icura sparer tid og frigør ressourcer for borgere og sundhedsvæsen i flere end 30 kommuner og regioner i Danmark og Sverige.

Icura forbedrer chancen for succesfuld genoptræning og rehabilitering. Det giver borgerne gode forudsætninger for øget funktionsniveau og trivsel og for fastholdelse efter endt forløb.

Icura er et naturligt valg for kommuner, der ønsker kvalitet og kvantitet i det samlede træningstilbud.

Imødekommer kommunale udfordringerDokumenteret effektSådan kommer I i gang

En gevinst i den kommunale kerneopgave

Adskillige kommuner landet over bruger Icura til genoptræning og rehabilitering

Et naturligt valg

Gevinster for kommuner og regioner

 • Sundhedsmæssige gevinster: Icura-borgere træner mere og øger deres fysiske aktivitet. De opnår bedre funktionsevne, større selvhjulpenhed og øget funktionel styrke – kort sagt bedre sundhed og livskvalitet.
 • Økonomiske gevinster: Icura reducerer borgernes fysiske fremmøde med op til 75 %. Det betyder færre transportomkostninger og færre konfrontationstimer for terapeuter, som får mere tid til flere borgere. Det imødekommer de demografiske ændringer og manglen på sundhedspersonale.
 • Kvalitet i træningsforløb: Icuras brugervenlige sensor og app måler
  borgerens reelle aktivitet og kvalitet i den udførte træning. Icuras datadrevne metode giver sikker træning og øget indsigt. Terapeuten følger borgeren online og ændrer træningsprogrammet efter behov.
 • Motivation og borgeransvar: Icura-borgere tager ansvar for egen træning. 87 % fortæller, at Icura motiverer dem til at fastholde træningenpå egen hånd. 96 % vil anbefale Icura til andre.
 • Robust løsning med solide resultater: Flere end 12.000 borgere har gennemført Icura-forløb i 30 danske og svenske kommuner og regioner. Icura er dansk teknologi udviklet i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter. Icura er certificeret som medicoteknisk udstyr.
 • Implementering: Mangeårige, praktiske erfaringer med kommuner og regioner har givet os et skarpt blik på implementering. Vi hjælper jer igennem vores gennemarbejdede implementeringsproces, så indsatsen får en god begyndelse og robust forankring hos medarbejdere, ledelse og borgere.

Sådan kommer I i gang

Det er vigtigt at få rammesat indsatsen, så organiseringen kan følge med. Inden implementeringen er det derfor nyttigt at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er den overordnede strategi med implementering af træningsteknologi?
 • Hvilke målgrupper ønsker I at involvere?
 • Hvilke succeskriterier arbejder I med?
 • Hvordan kan Icura understøtte jeres faglighed?

Når vi går i gang
Sammen med ledelse og tovholdere planlægger og strukturerer vi processen, så implementeringsprocessen er tydelig og overskuelig for alle, som skal arbejde med Icura. 

Efterfølgende underviser vi medarbejdere i brugen af Icura, og vi viser jer, hvordan I selv anvender dokumentation, statistik o.a. Vi følger altid implementeringen til dørs, så vores løsninger bliver til glæde for flest mulige medarbejdere og borgere.

Når vi er i drift
En til to tovholdere varetager typisk den løbende dialog med Icura. Tovholderne holder styr på enheder og hjælper de øvrige praktikere med at fastholde indsatsen. 

Håndtering af Icura er enkelt og tidsmæssigt overkommelig. Icura håndterer al support af borgere og behandlere. Vi sidder klar til at besvare spørgsmål, hjælpe med teknik og håndtere eventuel reparation af enheder på hverdage fra kl. 9 til kl.15.

Videndeling
Vi gør meget ud af dele erfaringer på tværs af kommuner og regioner. Det kan inspirere til Icura-behandling af nye målgrupper, forbedret organisering og gode idéer til anvendelse af Icura-data og statistik. 

Vi afholder to årlige online-webinarer, hvor kommuner og regioner deler deres Icura-erfaringer med hinanden. Vi inviterer samtidig til dialog om, hvordan vi sammen sikrer bedre og mere fleksible behandlingstilbud til borgerne. 

Vi er altid klar til en dialog om, hvordan vi i fællesskab kan danne grobund for mere effektive og fleksible behandlingstilbud til jeres borgere.

Overskud for dig og kommunens borgere

Icura er terapeutens og borgerens unikke, datadrevne redskab til fleksibel og individuelt tilpasset genoptræning efter en lang række diagnoser og problematikker. Icura bruges af borgere i alle aldre på tværs af målgrupper.

Borgere, terapeuter og forvaltninger i en tredjedel af landets kommuner fra København til Aabenraa har glæde af Icura.

Tryg, brugervenlig og motiverende træning for borgerne

Aktivitet og vedholdende træning er afgørende for ethvert træningsforløb uanset diagnose og henvisningsårsag.

Icura vejleder og motiverer borgeren, som får ejerskab og ansvar for egen genoptræning. Det motiverer til fastholdelse af den afgørende aktivitet og træning, som behandleren løbende justerer til højere niveauer.

Borgerne er glade for at bruge Icura

Mange borgere fortæller, at Icura motiverer og hjælper dem til øget funktionsniveau og forbedret livskvalitet – også efter endt forløb.

Borgerne synes, det er trygt, tydeligt og letforståeligt at træne med Icura. Undersøgelser viser, at Icura-borgere træner systematisk, flittigt og med høj tilfredshed.

Nøgletal for Icura Trainer

‣ Trainer-borgernes gennemsnitlige alder er 63,7 år
‣ et forløb varer i gennemsnit 55 dage
‣ heraf er Icura Trainer i brug 23,5 dage
‣ det giver 3 dage med ikke-superviseret træning per uge

Nøgletal for Icura Activity

‣ Activity-borgernes gennemsnitlige alder er 71,8 år
‣ et forløb varer i gennemsnit 58,3 dage
‣ heraf registrerer Icura aktiviteter og gøremål 47,9 dage
‣ borgerne laver øvelser 26,6 dage
‣ borgerne laver ikke-superviseret træning eller aktiviteter 5,7 dage per uge

Icura giver borgerne lidt mere

Icura giver borgerne gode aktivitets- og træningsvaner, så de bevarer funktionsniveauet efter end forløb.

Terapeutens unikke redskab

Icura er der, hvor terapeuten ikke kan være. Icuras innovative teknologi følger nøje borgerens reelle hjemmetræning og aktivitet.

Icura øger hjemmetræningens kvalitet. Sensorer måler træning og aktivitet og sender resultater til terapeuten. Det giver værdifuld indsigt og enestående forudsætninger for løbende vejledning og justering af forløbet.

Overskud til flere
Icura understøtter fleksible og individuelt tilpassede genoptræningsforløb ved en lang række diagnoser og problematikker.

Icura-borgere træner systematisk og med høj compliance og stor motivation uden terapeutens fysiske tilstedeværelse. Det giver terapeuten overskud til at håndtere flere borgere.

Udviklet af terapeuter
Icura er udviklet af fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med ingeniører og designere.

Icura er CE-mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

Mere velfærd med de samme ressourcer

Icura er et sundhedspædagogisk, digitalt understøttet genoptræningsprodukt, som imødekommer den kommunale udfordring på genoptræningsområdet.

Icura nedbringer risikoen for tilbagefald og kan reducere kommunens transportomkostninger.

Kommunens terapeuter kan for de samme ressourcer håndtere flere borgere med Icura takket være forbedret hjemmetræning.


Imødekommer nye kommunale udfordringer
Ændringer i demografi og folkesundhed stiller stadig større krav til genoptræningen. Det lægger pres på forvaltning og drift.

Digitalt understøttet træning med Icura frigør ressourcer og giver et mere fleksibelt og overskueligt behandlingstilbud – en gevinst for både borgere, behandlere og forvaltning.

Kilde: Strategi for Digital Sundhed 2018-22, Sundheds- og Ældreministeriet


Dokumenteret effekt
Icura tilbyder træningsløsninger med dokumenteret effekt. Vi har overbevisende erfaringer fra foreløbig 25 kommuner fra København til Aabenraa.

Resultaterne taler for sig selv. Icuras sundhedsmæssige effekter og potentiale er analyseret og evalueret i grundige studier og rapporter. Icura er fremhævet som en eksemplarisk løsning i Strategi for Digital Sundhed 2018-22.


Høj tilfredshed og aktive borgere
Icuras gennemprøvede metode består i at motivere borgere og måle hjemmetræningens kvalitet og kvantitet.

Icura-borgere fortæller, at Icura hjælper dem til øget funktionsniveau og bedre livskvalitet. Undersøgelser viser, at Icura-borgere træner systematisk og flittigt og med høj tilfredshed. De synes, det er trygt og tydeligt at træne med Icura.


Udviklet i samarbejde med kommuner og terapeuter
Icura er udviklet af terapeuter i samarbejde med ingeniører, softwareprogrammører og designere i to offentligt-private innovationsprojekter på initiativ fra forvaltningerne i henholdsvis Aarhus Kommune og i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.

Læs mere om Icuras historie

Hvad siger vores kunder?

"Vi har erfaring for, at Icura kan være med til at øge borgernes motivation for træning, da de er glade for den feedback, Icura giver dem via telefonen. De motiveres også af, at fysioterapeuten kan følge dem, når de træner derhjemme. Borgerne er glade for ikke at skulle ind i Sundhedshuset så ofte – ikke mindst i en tid, hvor der fortsat er COVID-19-smitte."

Trine Knudsen

Udviklingsterapeut, Fredericia Kommune

"Jeg oplever, at et Icura-forløb har lige så god effekt som et traditionelt, hvis ikke bedre, fordi borgerne vil bibeholde deres træning derhjemme. Det er et rigtig godt tilbud til dem. De får en fornemmelse af, hvad der skal til. Og hvad de skal holde fast i efterfølgende. De er så motiverede, fordi de har set en effekt. Jeg har ikke haft en afslutning, hvor de ikke har været glade for Icura – trods eventuel skepsis i starten. De vil næsten ikke slippe det."

Louise Rommel Nielsen

Fysioterapeut, Næstved Kommune

Jeg er blevet meget overrasket over nogle borgere, som jeg ikke lige troede var oplagte til Icura, men som er endt med at blive meget glade for det og har haft rigtig gode forløb. Det motiverer dem mest, at der er data på det, de formår at lave. De kan se dage hvor de laver meget og dage hvor de laver lidt. Det er håndgribeligt og nemt at se på oversigten.

Kasper Nielsen

Fysioterapeut, Aabenraa Kommune

"Systemet giver overblik over dagens aktiviteter og motiverer mig til at være mere fysisk aktiv. Det er nemt at anvende og giver anledning til en god snak med min terapeut over telefonen."

Flemming Møller

Icura-bruger, Fredensborg

"Jeg har brugt Icura i cirka tre måneder – hver dag. Der gik sport i at se, hvor meget jeg gik på en dag. Jeg skulle gerne se, om jeg ikke kunne gå bare ti skridt mere hver dag. Det blev vist på sådan en god måde. Systemet er så enkelt opbygget. Det fortæller dig, hvad du skal gøre, hvornår du skal gøre det, og hvor meget du skal gøre det. Jeg er virkelig nået langt. Nogle ting tager længere tid, men jeg kan stort set det samme som før."

Svend Laue Knudsen

Icura-bruger, Fredericia

"Jeg var meget træt og havde behov for motivation til at genoptage en aktiv hverdag. Uden Icura havde jeg ikke selvdisciplin til at komme ud og gå tur. Selv i regnvejr fik Icura motiveret mig til at komme afsted! Jeg er normalt ret fummelfingret, men teknologien er ikke vanskelig og jeg har faktisk sørget for at min kæreste også skal bruge systemet, nu da hun har været syg og skal i gang med at genoptræne."

Jens Christian Skovgaard

Icura-bruger, Aabenraa

"Borgerne skal være aktive, når de ikke er til træning. Det fysiske fremmøde er det mindst vigtige. Det vigtigste er, hvad du laver resten af tiden. Du skal være aktiv. Hvordan hjælper vi dem bedst? Der er Icura dukket op som en mulighed. Jeg går efter, at folk er aktive, når de ikke er her – gerne så aktive, at de fører det videre efter forløbet hos os. Så de får indøvet nogle gode vaner, der bliver naturlige i deres hverdag."

Else Hansen

Leder af genoptræningscentret i Næstved Kommune

"Med Icura har vi oplevet høj patienttilfredshed, og vi har oplevet den samme træningseffekt som i traditionelle genoptræningsforløb. Derudover har vi set et ressourcebesparende potentiale i forhold til kørsel, i og med at patienterne ikke skal så ofte ind til genoptræningscentrene."

Trine Gisselmann Andersen

Souschef, Gentofte Kommune

"Icura er et virkelig godt praksiseksempel på, at borger og terapeut forholder sig løbende til de data, som systemet opsamler, og de handler på baggrund heraf."

Benedicte Fenger

Leder, Fredensborg Kommune

Overskud for alle

Vil du i bedre fysisk form, eller skal du træne efter sygdom eller skade?
Icura bruges også af private.

Vi er klar til at hjælpe dig – uanset om du vil træne på eget initiativ, eller om du vil fortsætte med at bruge Icura efter endt forløb i kommunen.

Kontakt os for at høre nærmere

[UDGÅR] Vi har tre modeller for hvordan vi kan arbejde sammen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at. Sed fermentum lacus maecenas aliquet phasellus eget odio. Adipiscing quisque massa leo aliquet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at. Sed fermentum lacus maecenas aliquet phasellus eget odio. Adipiscing quisque massa leo aliquet.

Donec vel, odio sem fames bibendum quisque nunc fermentum. Lacus elit lorem integer eget placerat a sed. Vulputate libero donec dictum hac facilisi ullamcorper nisl auctor. Ut ac urna ornare diam tempor sed.

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at. Sed fermentum lacus maecenas aliquet phasellus eget odio. Adipiscing quisque massa leo aliquet.

Donec vel, odio sem fames bibendum quisque nunc fermentum. Lacus elit lorem integer eget placerat a sed. Vulputate libero donec dictum hac facilisi ullamcorper nisl auctor. Ut ac urna ornare diam tempor sed.

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque venenatis facilisis feugiat facilisi at. Sed fermentum lacus maecenas aliquet phasellus eget odio. Adipiscing quisque massa leo aliquet.

Donec vel, odio sem fames bibendum quisque nunc fermentum. Lacus elit lorem integer eget placerat a sed. Vulputate libero donec dictum hac facilisi ullamcorper nisl auctor. Ut ac urna ornare diam tempor sed.

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Evaluering af Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning

Vil du vide mere om Icura?

Ring på 28 68 98 00

Hør mere om Icuras services og priser

Hør mere om Icuras muligheder til dit behov.
Vi kontakter dig snarest muligt.

For at kunne give dig det ønskede indhold er vi nødt til at gemme og håndtere dine personlige oplysninger. Se vores fortrolighedspolitik for yderligere information.

Tak! Vi har modtaget dit ønske. Du hører snarest fra os.
Noget gik galt under indsendelse af formularen. Prøv igen.